Kontaktujte nás

 

Korešpondenčná adresa:

Magazín RADAR
Blagoevova 14,
85104 Bratislava

+421 948 365 632

  Redakcia
PhDr. Mgr. Jaroslava Mareková
šéfredaktorka
marekova@magazinradar.sk

Mgr. Zuzana Staníková
jazyková korektúra

Tomáš Turzo
layout - grafika - webdesign
grafika@magazinradar.sk

  Inzercia
inzercia@magazinradar.sk