Dôležité! Propozície. Informácie pre účastníkov

Zber medailí s Radarom 2020

 

Benefity pre členov Zberu medailí 2020

      Uhradenie štartovného na behy v zozname ZM 2020 minimálne v hodnote 20€

      Štartovací balíček od Radaru s hodnotnými cenami

      Detskí bežci získajú motivačný balíček pri každom preteku, ktorého sa spolu s tímom zúčastnia

      Tímové tričko s vlastným menom

      Tímová medaila Zberu medailí 2020

      Špeciálne ocenenie za umiestnenie na stupni víťazov (na jednotlivých behoch)

      Autobusová doprava na Beh nočnou Šaľou

      Autobusová doprava na Tvrďák-a

      Kompletný tímový support na pretekoch (pitný režim a občerstvenie pred a po preteku, možnosť uschovania vecí počas pretekov, vyzdvihnutie štartovacích čísel

      Minimálne 1x spoločný teambuilding

      Záverečný gala večer pre všetkých zberačov s partnermi, spojený s vyhodnotením a odovzdaním hlavných cien.

      Finálne ocenenie pre 3 najlepšie ženy, 3 najlepší muži, 3 najlepší detskí bežci, 3 špeciálne kategórie, 2 tajné kategórie. (Viac o oceneniach sa dočítate v článku O čo hráte so Zberom medailí )

 

Zoznam behov Zberu medailí 2020

Zber medailí v roku 2020 sa skladá z 11 „hodnotených“ a 4 „bonusových“ pretekov. Každý účastník Zberu medailí, ktorý chce zabojovať o hlavné ceny, sa s tímom zúčastní minimálne 8 bežeckých podujatí z hodnotených behov. Čím viac behov zo zoznamu a čím dlhšie trate na nich spolu s tímom absolvuje, tým väčšia je jeho šanca siahnuť na hlavné ceny.

Finálne ocenenie, a teda získanie hlavných cien bežcov, sa bude odvíjať od ich účasti na týchto behoch v kombinácii s počtom odbehnutých kilometrov, prípadne s najlepším časom.

 Hodnotené behy Zberu medailí 2020

      ČSOB Marathon

      Národný beh Devín Bratislava

      Račiansky polmaraton/Račianska desiatka

      AXA Run&Fun

      Retro run

      Tvrďák

      Night run

      Beh nočnou Šaľou

      Vrakunský beh

      Mariatálsky štvanec

      Retro Night run

 

Bonusové behy Zberu medailí 2020 - účasť na týchto behoch je pre zberačov medailí dobrovoľná. Výkony a účasť na týchto behoch nebudú brané do úvahy pri finálnom vyhodnotení a ocenení bežcov.

Napriek tomu, bude účasť bežcov a tímu magazínu Radar na týchto behoch organizovaná a bežci na nich budú mať rovnakú tímovú podporu.

Ide o preteky, ktoré sú do veľkej miery špecifické a zážitkové.

  1. Prekvapenie :)
  2. dm ženský beh
  3. Redbull 400
  4. Od Tatier k Dunaju

Ostatné behy

Tím magazínu Radar a bežci Zberu medailí sa rovnako ako predošlé sezóny budú zúčastňovať aj ďalších bežeckých podujatí, ktoré však nebudú brané do úvahy pri finálnom vyhodnotení a udeľovaní hlavných cien.

Viac informácií o behoch, na ktoré sa chystáme nájdete v článku Chystáme sa na tieto behy.

 

Zostavenie tímu

Tím bežcov Zberu medailí 2020 bude zložený z 50 dospelých členov + 10 detských bežcov.

Tím bude kompletne zložený už pred prvým hodnoteným behom na zozname Zberu medailí 2020. Priberanie ďalších členov po tomto termíne bude možné len v prípade, že nebude naplnená tímová kapacita.Všetci bežci majú od začiatku Zberu rovnaké podmienky, výhody, rovnakú pozíciu, a teda aj  rovnakú šancu získať hlavné ceny.

 

Podmienky na prijatie bežca do tímu Zberu medailí 2020 a jeho „povinnosti“ počas zberu.

1.      Vyplniť správne a kompletne osobné a kontaktné údaje a potrebné informácie uvedené v registračnom formulári na www.magazinradar.sk.

2.      V prihláške označí minimálne 8 behov z „hodnotených behov“ , ktoré záväzne* absolvuje s tímom magazínu Radar. Pri rozhodovaní a vyhodnocovaní finálnych výsledkov a udeľovaní hlavných cien, bude 8 absolvovaných behov s tímom magazínu Radar podmienkou. Ak nechce hrať o hlavné ceny, počet označených behov v registrácii môže byť nižší.

3.      Po vyplnení registrácie do 24 hodín dostane na uvedenú mailovú adresu pokyny k uhradeniu registračného poplatku 20eur. Na úhradu jeho úhradu má tri dni.

4.      Po uhradení bude kontaktovaný a jeho účasť v tíme tak bude potvrdená.

5.      Pri registráciách na jednotlivé behy bude uvádzať tímovú/klubovú príslušnosť – názov tímu „Magazín Radar“.

6.      Všetky bežecké preteky absolvuje spolu s tímom a bude sa riadiť pokynmi vedenia tímu.

7.      Bežec si musí zriadiť aplikáciu whatsapp, ak ju ešte nemá, kde bude pridaný do skupiny, prostredníctvom ktorej bude dostávať všetky potrebné informácie.

8.      Všetky bežecké preteky absolvuje v tímovom tričku, ktoré dostane od vedenia tímu.

 

Detskí bežci

1.      Na prijatie do tímu, musí rodič detského bežca vyplniť záväznú* registráciu na www.magazinradar.sk

2.      Po vyplnení registrácie do 24 hodín dostane na ním uvedený mail pokyny k uhradeniu registračného poplatku 10eur. Na jeho úhradu má 3 dni. Po uhradení bude kontaktovaný rodič a účasť jeho dieťaťa bude potvrdená.

3.      Detský bežec by mal s tímom a v tímovom tričku, ktoré dostane od vedenia tímu, absolvovať minimálne 4 z hodnotených behov, aby mohol zabojovať o hlavné výhry. (ČSOB Marathon, Národný beh Devín Bratislava, AXA Run&Fun, Retro run, Tvrďák, Mariatálsky štvanec, Night run, Vrakunský beh).

 

Finálne ocenenie a vyhodnotenie

Po ukončení Zberu medailí bude ocenených celkom 15 bežcov.  3 najlepšie ženy, 3 najlepší muži, 3 najlepší detskí bežci, 3 špeciálne kategórie, 2 tajné kategórie. (Viac o oceneniach sa dočítate v článku O čo hráte so Zberom medailí. )

 

Vyhodnotenie

Pri udeľovaní hlavných cien rozhoduje počet pretekov z „hodnotených behov“, ktoré zberač absolvuje s tímom, pričom minimálny počet pretekov odbehnutých s tímom zberačov je 8. V prípade, že sa bude počet behov niektorých bežcov zhodovať a nebude možné určiť prvých 3 najlepších, bude rozhodovať počet kilometrov, ktoré odbehol. Aj pri rovnakom počte behov, môže byť počet odbehnutých kilometrov rozdielny, nakoľko takmer všetky preteky ponúkajú niekoľko možností dĺžky trate. Ak ani po prihliadnutí na odbehnuté kilometre nebude možné určiť prvých 3 najlepších v kategórii, bude o lepšom bežcovi rozhodovať čas, za ktorý svoje kilometre odbehol.

 

Tímová komunikácia

Každý nový zberač medailí (ktorý sa nezúčastnil prvého ani druhého ročníka zberu) bude po uhradení poplatku do 24 hodín kontaktovaný telefonicky/mailom, aby mal informáciu o jeho prijatí do tímu. Následne bude pridaný do dvoch skupín na whatsapp.

 

Prvá skupina s názvom Zber medailí s Radarom je funkčná od prvého ročníka a jej členmi sú všetci bežci oboch ročníkov, ktorí mali záujem v nej zotrvať aj po ukončení sezóny. V tejto skupine spolu bežci komunikujú, vymieňajú si informácie, môžu sa podeliť s ostatnými bežcami so svojimi fotkami a úspechmi na iných behoch. Prispievanie do skupiny nebude nijako limitované. Je na zvážení každého či v tejto skupine zotrvá, alebo ju opustí, alebo si vypne upozornenia pri prijatí nových správ.

 

Druhá skupina Zber medailí 2020 INFO – slúži výhradne na poskytovanie dôležitých informácií o najbližších pretekoch, spoločných aktivitách alebo stretnutiach. Do tejto skupiny prispieva výhradne len kapitánka tímu. Výnimkou môže byť prípad, kedy kapitánka rozhodne inak a vyzve členov prispievať priamo do skupiny INFO. Nikto z bežcov poskytnuté informácie v tejto skupine nekomentuje, aby sa predišlo zbytočnému spamovaniu a aby sa dôležité informácie nestratili v ostatných správach. V prípade, že bude mať niekto otázky ohľadom poskytnutých informácií od kapitánky tímu, napíše ich súkromne. V prípade, že bude odpoveď užitočná aj pre ostatných členov tímu, kapitánka informáciu dopíše do skupiny Zber medailí INFO. V prípade, že sa niekto pomýli a odpíše do tejto skupiny, bude milo požiadaný, aby svoj príspevok odstránil. Takto ostane skupina vždy prehľadná a každý bežec po jej otvorení bude mať okamžite a bez zbytočného hľadania, k nahliadnutiu dôležité informácie. Každý člen tímu ostane členom skupiny minimálne do skončenia Zberu medailí 2020 a bude sledovať nové príspevky, aby mu neunikli žiadne nové informácie.

 

Organizácia tímu na jednotlivých pretekoch.

 

S celým tímom bude komunikovať kapitánka  vždy niekoľko dní pre behom prostredníctvom aplikácie whatsapp. Svoju účasť bežci nahlásia, aby boli zapísaný na prezenčnú listinu.

 

Bežci by sa mali dostaviť na každý pretek minimálne 45 minút pred štartom. Na každom preteku bude umiestnený stánok magazínu Radar, ktorý slúži ako stanovište tímu, kde sa bežci stretnú pred a aj po behu.

 

V stánku si budú môcť odložiť svoje osobné veci, prezliecť sa, občerstviť sa. k dispozícii majú bežci pitný režim, drobné občerstvenie, v prípade potreby leukoplasty a malú rýchlu lekárničku.  (Viac o tímovej podpore a vybavení stánku sa dočítate v článku FAQ).

 

Prezentácia na behu.

Na každý beh bude v stánku pripravená vytlačená prezenčná listina s menami bežcov, ktorí sa na beh nahlásili. Každý bežec sa do prezenčnej listiny podpíše. V prezenčnej listine sú tiež kolónky „trať“ a „čas“. Bežec do nich doplní, dĺžku trate, ktorú odbehol a po preteku aj odbehnutý čas. Všetky prezenčné listiny budú v stánku k nahliadnutiu a k doplneniu počas celej sezóny a bežci si ich môžu priebežne dopĺňať. V prípade, že sa stane, že bežec je uvedený na prezenčnej listine, ale zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov sa daného behu nezúčastní, upozorní kapitánku, aby ho vyškrtla, alebo sám sa z prezenčnej listiny vyškrtne pri najbližšom preteku. Spoliehame sa na čestnosť našich bežcov a ich zmysel pre dodržiavanie pravidiel Zberu medailí.

 

Foto a video

Po dobehnutí do cieľa sa všetci bežci opäť stretnú pri stánku, kde pre nich bude pripravené občerstvenie a pitný režim. Súčasťou každého spoločného behu je aj tímové fotografovanie a točenie videa. Foto a video dokumentácia bude priebežne uverejňovaná na FB, webstránke a instagrame magazínu Radar. Okrem toho počas celého trvania Zberu medailí bude v aktuálnom vydaní magazínu Radar uverejnený článok o úspechoch našich bežcov. Bežci môžu fotografie a videá z behov zdieľať zo sociálnych sietí magazínu Radar, alebo ich uverejňovať na svojich sociálnych sieťach #zbermedaili.

 

Voľné štartovné od magazínu Radar

Každý účastník Zberu medailí od magazínu Radar získa štartovné na behy v zozname Zberu medailí 2020 v hodnote minimálne 20€. To, ktoré štartovné bude jednotlivým bežcom uhradené, bude predmetom spoločnej dohody. Rozhoduje suma, nie počet pretekov – teda každý bežec bude mať uhradené jedno drahšie štartovné, prípadne niekoľko lacnejších. Rovnaký postup bude zachovaný aj pre uhrádzaní štartovného detským bežcom v minimálnej hodnote 10€. Uhradenie štartovného od magazínu Radar sa viaže na splnenie  podmienok bežca a členstva v tíme zberačov medailí.