Aj zástancovia GMO a GM plodín majú svoje argumenty.

Aby sme boli úplne objektívni, chceme vám priniesť komplexnejší pohľad na problematiku. Zámery a ciele, ktoré si podporovatelia a producenti GMO kladú, sú skutočne ušľachtilé. Existujú mnohé odborné štúdie a vedci, ktorí hovoria a dokazujú bezpečnosť GM plodín. Svoju pravdu a odôvodnenie má každý tábor a spor o bezpečnosť či škodlivosť týchto plodín zrejme definitívne rozsúdi až čas. Aké by ale podľa ich zástancov mali byť pozitíva?

Vyriešia hlad
Už dnes na svete hladujú milióny ľudí, ktorí pre nedostatok potravín dennodenne umierajú. Dospelí aj deti. Hoci už dnes je tento stav alarmujúci, odhady sú také, že v roku 2050 sa počet ľudí na našej modrej planéte zvýši na 9 miliárd, čo je obrovské množstvo hladných krkov, ktoré nakŕmiť bude stále väčší problém. Nielen pre zvyšujúci sa počet ľudí, ale tiež preto, že sa vo svete neustále znižuje rozloha ornej pôdy, určenej na pestovanie plodín, čo súvisí aj s nadmerným klčovaním lesov. Rozširujú sa púšte a orná pôda je odplavovaná. GM plodiny by mali vyriešiť problém tak, že by boli odolnejšie a ľahšie dopestovateľné aj v klimatických podmienkach, v ktorých by to za normálnych okolností nebolo možné. Okrem toho by mohli mať vlastnosti, vďaka ktorým budú trvanlivejšie po ich zbere. To by malo prispieť k lepším a hlavne väčším podmienkam ich transportu a distribúcie aj na väčšie vzdialenosti.
Potraviny budú „lepšie“
Vedci pomocou zasiahnutia do génov vedia zmeniť, pridať alebo odstrániť niektoré vlastnosti vypestovaných plodín. Znamená to nielen už spomenutú dlhšiu trvanlivosť, vyššiu kvalitu čo do chuti, textúry alebo arómy, ale aj zmenu v nutričných hodnotách či zníženie počtu alergénov v jednotlivých potravinách. Temer všetky potravinové alergény sú bielkoviny. Biotechnologickými postupmi je možné obsah bielkovín znížiť alebo ho celkom odstrániť. Výsledkom je, že takto upravená potravina už nebude vyvolávať alergie. Je napríklad možné zmeniť vzájomné pomery obsahu mastných kyselín, čím sa zabráni stuchnutiu oleja. Podobne sa dá zvýšiť obsah esenciálnych aminokyselín, a tak pripraviť potraviny prospešnejšie zdraviu. Úprava obsahu sacharidov v zemiakoch zlepšuje ich chuť a zdravotné vlastnosti pri ich smažení.
Zlatá ryža
Táto GM plodina vznikla za účelom vyriešiť nedostatok vitamínu A vo výžive stoviek miliónov chudobných obyvateľov našej planéty. Jeho nízky prísun môže prostredníctvom oslabovania imunitného systému viesť k oslepnutiu či dokonca k úmrtiu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo svete z tohto dôvodu ročne oslepne pol milióna osôb, z toho je 350 000 detí. Tento deficit okrem toho ročne zabíja 1,9 až 2,8 milióna osôb, teda asi toľko ako AIDS a malária dokopy. Vitamín A sa bežne nachádza v mliečnych výrobkoch a vajciach a k jeho syntéze v ľudskom tele dochádza z betakaroténu, ktorý je zas v ovocí a zelenine. Ľudia obývajúci rozvojové krajiny však konzumujú prevažne ryžu, pretože k vyššie spomínaným potravinám nemajú prístup. Nápad vytvoriť ryžu so zvýšeným množstvom vitamínu A by sa teda mohol javiť ako brilantný. Aby však Zlatá ryža zabezpečila potrebný denný prísun vitamínu A, bolo jej treba skonzumovať asi deväť kíl v uvarenom stave. O niekoľko rokov neskôr (2005) vznikla Zlatá ryža 2, ktorej vraj stačilo skonzumovať len 144 g. Avšak ani po rokoch sa nedá hovoriť o dokázateľných úspechoch a pozitívach.
Napriek pozitívnym cieľom dnes fakty hovoria o tom, že potraviny vyrobené z GMO neprinášajú konečnému spotrebiteľovi žiadnu viditeľnú pridanú hodnotu. V skutočnosti nie sú výživnejšie ani chutnejšie, a ani lacnejšie. Väčšina z tých, ktoré sú aktuálne na trhu, sú „pesticídové GMO“, to znamená, že ich úlohou je zjednodušiť a zefektívniť používanie pesticídov. Toto môže byť zaujímavé pre poľnohospodárov, ale nie pre spotrebiteľov.

Zdroj foto: Pixabay.com