Môže sa stať, že si do nákupného košíka aj vy vložíte produkt s GMO?

Aký postoj zaujalo Slovensko - zainteresované inštitúcie a slovenská vedecká obec - k tejto problematike?

Po odovzdaní našej petície za zdravé potravinySlovensko bez GMO Ministerstvo pôdohospodárstvarozvoja vidieka SR prehlásilo, že od roku 2018 chce mať Slovensko ako GMO free zónu. Doteraz však nebola uskutočnená potrebná zmena legislatívy, ktorá by umožňovala zakázať pestovanie GM plodín. Bola zhotovená len pracovná skupina, pozostávajúca zo zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva životného prostredia, ktorá to má zabezpečiť. Paralelne vznikla na Slovensku snaha, ktorá vzišla zo Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, aby sa všetka sója, potrebná na výkrm zvierat, dopestovalanás na Slovenskunebola GMO, čím by sme sa stali nezávislými na dovoze GM sóje. Vo vedeckej obci sú zástancovia aj odporcovia. Verejná mienkaSRcelej EÚ je podľa prieskumov proti GMO. Väčšina členských štátov už pestovanie GM kukurice MON 810 zakázala. Je to momentálne jediná GM plodinaEÚ, ktorá má povolenie na pestovanie (aj keď na dovoz je schválených viac GM plodín). Veríme, že satýmto štátom pridáSlovenská republika.

Kto na Slovensku rozhoduje o tom, či sa u nás tieto produkty môžu alebo nemôžu predávať?

V tejto veci na Slovensku platia pravidlá EÚ. Ak by na náš pult prišla potravina pre ľudskú spotrebuobsahom GMO nad 0,9 % jej hmotnosti, musela by byť označená, že obsahuje GMO. Iné je to napríkladkrmivami pre poľnohospodárske zvieratá, tie označené nemusia byť, a pritom drvivá väčšinanich obsahuje GMO. Chovateľ tak nie je informovaný, čím kŕmi svoje zvieratá,ktorých produkty (napríklad mlieko) končia na našich pultoch. Takéto mlieko síce priamo nie je GMO, ale je produktom zo zvieraťa, ktoré bolo kŕmené GMO. O povolení pestovania GM plodín sa rozhoduje na európskej úrovnivýsledok platí pre celú EÚ. Od roku 2015 však majú krajiny právomoc pestovanie povolenej plodiny na svojom území zakázať.

Môže sa stať, že si dnes pri návšteve ktoréhokoľvek obchodného reťazca kúpime nejaký geneticky modifikovaný produkt?

Väčšina GMO, ktoré sú povolenéEÚ, sa používa na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá. GMO však môžu obsahovať niektoré dovážané potraviny pre ľudskú spotrebu. Musia byť však označené na obale, ak obsahujú viac ako 0,9 % hmotnosti GM zložiek. prípade, že výrobok neobsahuje žiadne GMO, výrobcovia to môžu (ale nemusia) uviesť na obale. Vyskytli sa však prípady, kedy boli pri kontrole odhalené GMOneoznačených potravinách.

O aké potraviny ide najčastejšie a ako ich môžeme rozoznať od „obyčajných“ produktov?

Najčastejšie pestované GM plodiny sú kukurica, sója, repka olejnábavlna. Ale pestuje sa aj GM ryža, pšenica, baklažán, tekvice, papája, zemiaky či cukrová repa. Už sanás stalo, že niektoré kukuričné či sójové potraviny boli kontaminované GMOnebolo to označené na obale. Na pohľadpodľa chuti by ich väčšina ľudí nerozoznala od bežných produktov. Avšak podľa viacerých štúdií nastávajú veľké rozdielyobsahu bielkovínminerálovniektorých GM plodináchporovnaníbežnými plodinami.

V čom sú iné? Majú iné zloženie, vlastnosti, inak na nás vplývajú...? Mali by sme sa ich konzumácie obávať?

Viac ako 99 % dnes pestovaných poľnohospodárskych GMO plodín sú „pesticídové“: buď sú tolerantné na herbicíd (s obsahom glyfosátu), a/alebo produkujú vlastný insekticíd. Dá sa preto povedať, že sú upravené len so zámerom zefektívnenia produkcie. Samotná prax už tento zámer popiera, keďže pestovatelia sa pri pestovaní stýkajú množstvom problémov. Navyše, ak by sme dokonca predpokladali, že GM plodiny sú bezpečné, tak musíme vziať do úvahy rezíduá pesticídov (herbicídyinsekticídy)týchto plodinách, ktoré sa dostávajú do potravinového reťazca. Tieto pesticídy, ako glyfosát, majú toxické účinky, napr. karcinogénne,preukázateľne sa nachádzajúGM plodinách. Okrem toho, viaceré nezávislé štúdie preukázali rôzne negatívne vplyvy samotných GM plodín na viaceré živočíšne organizmy. Takže zatiaľ nemôžeme tvrdiť, že samotné GM plodiny sú bezpečnéjediný problém sú rezíduá pesticídovnich.

Zdroj foto: Pixabay.com