Minimálna trvanlivosť, dátum spotreby a spotrebujte do...

S týmito frázami sme konfrontovaní pri všetkých potravinách. Nie každý ich však vie správne interpretovať a vyhodnotiť, a preto množstvo potravín končí v koši len kvôli neznalosti a obavám nás spotrebiteľov. Ľudia totiž často nerozlišujú medzi dátumom spotreby a dobou minimálnej trvanlivosti. Ako to teda je?

Minimálna trvanlivosť

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti – vôňu, chuť či textúru. Výrobok takto označený sa môže predávať aj po jej prekročení, zákazník však musí byť na to viditeľne upozornený. Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné, a to aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti. Spravidla ide napríklad o ryžu, cestoviny alebo konzervy, ktoré je možné skladovať a konzumovať bez zdravotného rizika aj niekoľko rokov. Skôr ako sa rozhodnete potravinu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti vyhodiť, skontrolujte neporušenosť jej obalu, a predovšetkým, či potravina stále ešte vyzerá a vonia dobre.

Dátum spotreby

Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, čo môže po konzumácii spôsobovať určité zdravotné ohrozenie. Dátum spotreby znamená, že po jeho uplynutí sa výrobok nesmie predávať, pretože nemožno zaručiť jeho zdravotnú vhodnosť. Skonzumovanie potraviny po uplynutí dátumu spotreby preto predstavuje pre ľudí určité zdravotné riziko. V súvislosti s ním si tiež treba všímať odporúčanie výrobcu na dobu spotrebovania výrobku po jeho otvorení. Dôsledne čítajte informácie na obale. Ak v obchode nájdete potravinu, ktorej sa blíži dátum spotreby, netreba sa jej vyhýbať ani báť. Pri niektorých výrobkoch je možné predĺžiť dobu spotreby tým, že ich zmrazíte.

Spotrebujte do

Pojem spotrebujte do uvádza dátum, dokedy je možné potravinu bezpečne konzumovať. Určite nekonzumujte nič po uplynutí dátumu „spotrebujte do“. Takéto údaje sa spravidla týkajú potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mleté mäso, niektoré mliečne výrobky alebo aj čerstvé zákusky. Pri ktorejkoľvek potravine by ste mali dodržiavať pokyny na jej skladovanie, ako napríklad uchovávajte pri teplote 2 – 4 °C. Pri potravinách označených spotrebujte do musia byť podmienky skladovania vždy uvedené, v prípade ich nedodržania sa potravina rýchlejšie skazí.

Foto: Pixabay.com