Nie sú to len reči, svetlo vám pomôže.

 

Dôvody mizernej nálady sú rôzne. Existujú však dve jednoduché veci, ktoré môžete pre jej zlepšenie urobiť: ísť von aj ak nie je slnečný deň alebo aspoň sedieť pri okne, v prípade, že sa chcete vyhnúť chladu.

Dostatok svetla znižuje príznaky sezónnej afektívnej poruchy

Približne 5 % svetovej populácie trpí podľa Lighting Research Centre v USA nejakou formou depresie alebo sezónnou afektívnou poruchou (SAD), charakterizovanou rekurentnými depresívnymi epizódami na jeseň a v zime. „Dlhodobý nedostatok denného svetla spôsobuje nielen zníženie výkonu, ale môže viesť až ku klinickému psychickému útlmu. Príznakmi sú únava, nespavosť, poruchy nálady a podobne,“ vysvetľuje MUDr. Richard Imrich, DrSc., zo Slovenskej akadémie vied.

Zatiaľ čo príčiny depresívneho stavu či smútku sú neznáme, štúdie za posledných 20 rokov dokázali, že expozícia jasnému svetlu výrazne ovplyvňuje naše zdravie a môže pomôcť znížiť príznaky sezónnej afektívnej poruchy. Medzi symptómy SAD patrí zvýšený pocit depresie, znížený záujem o všetky alebo väčšinu aktivít, vyššia potreba spánku, podráždenosť a zvýšená chuť do jedla s následným zvýšením hmotnosti. „Z hľadiska ľudského zdravia je významná adekvátna expozícia dennému svetlu, a to konkrétne to, či sme mu vystavení v optimálnej miere a v správnom čase. Inak môže dôjsť k narušeniu tzv. cirkadiánnych rytmov. To môže mať za následok nespavosť, únavu, zmeny v metabolizme a imunite, ba dokonca aj poruchy nálady,“ dodáva Richard Imrich.

Nedávny prieskum spoločnosti YouGov uskutočnený v celej Európe a Severnej Amerike tiež ukázal, že sedem z desiatich (69 %) ľudí verí, že denné svetlo ovplyvňuje ich náladu. Na Slovensku pripustilo vplyv denného svetla na náladu až 47 % Slovákov. „Je všeobecne známe, že svetlo a nálada spolu súvisia. Otázkou však je, ako ľuďom zaistiť dostatok denného svetla, aby pozitívne stimulovalo ich náladu a dodávalo im pocit pohody. Stačí jednoduchá a drobná zmena: sadnúť si doma, v práci alebo v škole blízko okna, ktorým dopadá do miestnosti denné svetlo. Štúdie ukazujú, že intenzita osvetlenia denným svetlom prinajmenšom zodpovedá hodnotám špeciálnych lámp, ktoré vyžarujú denné svetlo a používajú sa k liečbe zimnej depresie,“ uvádza Klára Bukolská, hlavná architektka spoločnosti VELUX.

Náladu zlepší aj krátka prechádzka na čerstvom vzduchu

Iné štúdie ukazujú, že pri liečbe sezónnej afektívnej poruchy tiež účinne pomáha ranná hodinová prechádzka. Zaujímavé sú aj výsledky štúdie, ktorá porovnávala liečbu sezónnej afektívnej poruchy umelým svetlom s intenzitou vyššou než 2 800 luxov a prirodzeným svetlom. Hodnotenia osôb vystavených dennému svetlu boli lepšie. „Bolo dokázané, že čas strávený vonku, kedy nás obklopuje prirodzené denné svetlo, stabilizuje sérotonín a spúšťa endorfíny, vďaka čomu sa cítime šťastní a máme lepšiu náladu. Našim cieľom je ľudí motivovať, aby sa čo najviac obklopovali denným svetlom vo svojom každodennom živote,“ pokračuje Klára Bukolská.

Prístup k prirodzenému dennému svetlu je v zimných mesiacoch značne obmedzený. Navyše, ako ukázal celosvetový prieskum YouGov, 18 % ľudí trávi denne vnútri budov až 21 až 24 hodín. Na Slovensku si to uvedomuje len približne 10 % opýtaných Slovákov.

Inšpirujte sa tým, ako temné a chladné dni trávia obyvatelia severských krajín

Nórsko – Friluftsliv

Friluftsliv môžeme voľne preložiť ako „život vonku“. V severských oblastiach má dlhodobú tradíciu a rada firiem umožňuje svojim zamestnancom, aby z temných kancelárií vyšli na denné svetlo aj behom pracovného dňa. Dnes sa výraz používa v spojení s čímkoľvek, čo súvisí s pobytom vonku na čerstvom vzduchu, napríklad keď vyrazíte na bežky, idete na bicykli do práce alebo sa pripojíte k priateľom do sauny pri jazere.

Švédsko - Fika & Lagom

Švédsky zvyk Fika prispieva k tímovej spolupráci a zdieľaniu. Ide o dôležitú súčasť pracovného dňa, keď sa okolo desiatej hodiny dopoludnia ľudia stretnú na kávu alebo čaj, pozdravia sa a preberajú najrôznejšie novinky. Pri takom stretnutí nezáleží na postavení vo firme a bežne sa spolu baví napríklad riaditeľ spoločnosti so stážistom. Švédsky koncept Lagom predstavuje pokojný, pohodový a celkovo vyvážený prístup k životu.

Nech už strávite tohtoročný modrý pondelok kdekoľvek, inšpirujte sa zvykmi zemí, kde vládnu tma a chlad.