Zbystrite pozornosť! Kto sú tímoví zberači a kto vyžrebovaní bežci?

Keďže sme chceli dať možnosť viacerým z vás stať sa súčasťou nášho tímu, radi privítame aj našich minuloročných bežcov, ale, samozrejme, tešíme sa aj na nových, vytvorili sme nové kategórie. S nimi, samozrejme, stúpa šanca pridať sa k nám, ale hlavne súťažiť o ešte atraktívnejšie ceny! Čítajte pozorne, pretože do nášho tímu je možné dostať sa dvomi spôsobmi.

Vyžrebovaní bežci

Pri nich platia presne tie isté pravidlá ako minulý rok. Jediné, čo musia urobiť, je vyplniť online alebo papierovú prihlášku a čakať, či budú vyžrebovaní. Vyžrebovanému bežcovi, ktorého budeme telefonicky kontaktovať, bude uhradené štartovné, získa štartovací balíček od Radaru s hodnotnými cenami, dostane dres s logom Zberu medailí a s vlastným menom a medailu Zberu medailí.

Výzva pre tímových zberačov

Toto je novinka pre všetkých, ktorí chcú šťastiu trochu pomôcť. Ako? Kto nechce čakať, či bude alebo nebude vyžrebovaný, je nadšený bežec, ktorý by sa aj tak väčšiny behov zúčastnil, môže sa stať súčasťou našej tímovej zberateľskej výzvy. Stane sa súčasťou nášho tímu automaticky a môže zabojovať o špeciálne výhry v troch kategóriách. V on-line prihláške označí, že sa chce stať súčasťou tímu ako tímový zberač.

Pre tímového zberača to znamená, že sa automaticky stáva členom nášho tímu, o čom dostane potvrdenie e-mailom alebo telefonicky do 24hodín. Počet tímových zberačov je však limitovaný! Každý tímový zberač dostane naše tímové tričko a po prvom spoločnom behu aj tímovú medailu. Rozdiel oproti vyžrebovaným bežcom je v tom, že tímoví zberači si štartovné na jednotlivé behy hradia sami a súťažia vo zvláštnych kategóriách Zberu medailí. Podstatou tímovej výzvy je odbehnúť čo najviac z behov zaradených do Zberu medailí s tímom Radaru v tímových tričkách a súťažiť o špeciálne ocenenia. Podľa počtu odbehnutých behov môže náš tímový zberač získať špeciálne ceny v troch kategóriách tímových zberačov.

Kategórie tímových zberačov sú: Tímový hráč, Bežecký frajer a Absolútny makač. 

Ocenených bude prvých pätnásť najlepších a najvytrvalejších, teda v každej kategórii piati bežci. Rozhodovať o poradí bude počet absolvovaných behov s našim tímov, dĺžky odbehnutých tratí, prípadne najlepšie časy. 

Piati absolútni makači získajú ročné VIP členstvo do fitnescentra Fitinn!


Ako budete „zbierať behy“?

Každý tímový zberač od nás pred prvým spoločným behom získa takzvanú Zbehňu, teda zberňu pečiatok z behov. Pečiatka bude udelená každému bežcovi po dobehnutí do cieľa jedným z členov redakcie Radaru. Takýmto spôsobom budú tímoví zberači získavať pečiatky počas celého trvania Zberu medailí a vyhodnotenie s udelením špeciálnych cien sa uskutoční po záverečnom behu.

Tímovým zberačom sa môže automaticky stať každý klasicky vyžrebovaný bežec do nášho tímu po odbehnutí prvého spoločného behu a môže s nami ďalej zbierať pečiatky. Okrem toho sa tímovým zberačom môžu stať aj minuloroční členovia nášho tímu, ktorí už majú tímové tričká a budú zbierať pečiatky po každom spoločnom behu.

Podmienky a pravidlá pre tímových zberačov

  • Správne vyplniť online prihlášku, v ktorej je potrebné označiť tímovú výzvu.

  • Regulárne sa vo vlastnej réžii zaregistrovať a uhradiť štartovné na ním vybrané behy, ktoré sú súčasťou aj Zberu medailí.

  • Pred každým behom sa podľa pokynov dostaviť k spoločnému tímovému stanovišťu magazínu Radar.

  • Odbehnúť v tímovom tričku, ktoré mu zabezpečíme.

  • Po dobehnutí do cieľa sa opäť na dohodnutom mieste stretnúť s celým tímom, kde bežec získa pečiatku do svojej Zbehne.