Aby bol Zber medailí ešte pestrejší, vylepšili sme ho!

Pripravili sme veľa noviniek

Aby bol Zber medailí ešte pestrejší, vylepšili sme ho!

Posilniť alebo dokonca prebudiť lásku k športu! Spoznať, aké je to bežať v jednom tíme, ktorého členovia vás podporujú nielen pred pretekom, ale aj na trati a s uznaním vás čakajú v cieli. Nové priateľstvá, príjemné zážitky, veselé spomienky na výnimočné športové dni a tiež krásne ocenenia. Toto všetko ostáva hlavnými piliermi Zberu medailí. Sezóna 2019 však bude ešte o niečo zaujímavejšia, pretože rozširujeme svoj tím!

Berieme deti aj nordic walkerov!

Veríme, že tak ako nás, aj vás nadchne myšlienka rozšíriť náš tím o detských členov. Bude ich konkrétne desať a budú mať príležitosť zbierať s nami medaily na troch konkrétnych behoch (CSOB Marathon, Retro run, Vrakunský beh)  v ľubovoľných detských kategóriách. Pre detských bežcov platí to isté, čo pre dospelákov. Získajú tričko s vlastným menom, špeciálny balíček, špeciálnu medailu a ,samozrejme, ich rodičia si nemusia robiť starosti so štartovným. Podrobnosti k prihláseniu vášho malého bežca nájdete v ďalšom článku v sekcii Zber medailí 2019. Okrem tých najmenších dávame príležitosť aj nordic walkerom, ktorí tiež rozšíria rady nášho tímu. Prihlásenie je jednoduché, samozrejme, týka sa len behov, na ktorých je otvorená aj táto kategória.

Bežci, zbystrite pozornosť!

Keďže sme chceli dať možnosť viacerým z vás stať sa súčasťou nášho tímu, radi privítame aj našich minuloročných bežcov, ale, samozrejme, tešíme sa aj na nových, vytvorili sme nové kategórie. S nimi, samozrejme, stúpa šanca pridať sa k nám, ale hlavne súťažiť o ešte atraktívnejšie ceny! Čítajte pozorne, pretože do nášho tímu je možné dostať sa dvomi spôsobmi.

Vyžrebovaní bežci

Pri nich platia presne tie isté pravidlá ako minulý rok. Jediné, čo musia urobiť, je vyplniť online alebo papierovú prihlášku a čakať, či budú vyžrebovaní. Vyžrebovanému bežcovi, ktorého budeme telefonicky kontaktovať, bude uhradené štartovné, získa štartovací balíček od Radaru s hodnotnými cenami, dostane dres s logom Zberu medailí a s vlastným menom a medailu Zberu medailí.

Výzva pre tímových zberačov

Toto je novinka pre všetkých, ktorí chcú šťastiu trochu pomôcť. Ako? Kto nechce čakať, či bude alebo nebude vyžrebovaný, je nadšený bežec, ktorý by sa aj tak väčšiny behov zúčastnil, môže sa stať súčasťou našej tímovej zberateľskej výzvy. Stane sa súčasťou nášho tímu a môže zabojovať o špeciálne výhry v troch kategóriách. V on-line prihláške označí, že sa chce stať súčasťou výzvy pre tímových zberačov.

Pre tímového zberača to znamená, že sa automaticky stáva členom nášho tímu, o čom dostane potvrdenie e-mailom. Počet tímových zberačov je však limitovaný! Každý tímový zberač dostane naše tímové tričko a po prvom spoločnom behu aj tímovú medailu. Rozdiel oproti vyžrebovaným bežcom je v tom, že tímoví zberači si štartovné na jednotlivé behy hradia sami a súťažia vo zvláštnych kategóriách Zberu medailí. Podstatou tímovej výzvy je odbehnúť čo najviac z behov zaradených do Zberu medailí s tímom Radaru v tímových tričkách a súťažiť o špeciálne ocenenia. Podľa počtu odbehnutých behov môže náš tímový zberač získať špeciálne ceny v troch kategóriách tímových zberačov.

Kategórie tímových zberačov sú: Tímový hráč, Bežecký frajer a Absolútny makač.

Ocenených bude prvých pätnásť najlepších a najvytrvalejších, teda v každej kategórii piati bežci. Rozhodovať o poradí bude počet absolvovaných behov s našim tímov, dĺžky odbehnutých tratí, prípadne najlepšie časy.  


Ako budete „zbierať behy“?

Každý tímový zberač od nás pred prvým spoločným behom získa takzvanú Zbehňu, teda zberňu pečiatok z behov. Pečiatka bude udelená každému bežcovi po dobehnutí do cieľa jedným z členov redakcie Radaru. Takýmto spôsobom budú tímoví zberači získavať pečiatky počas celého trvania Zberu medailí a vyhodnotenie s udelením špeciálnych cien sa uskutoční po záverečnom behu.

Tímovým zberačom sa môže automaticky stať každý klasicky vyžrebovaný bežec do nášho tímu po odbehnutí prvého spoločného behu a môže s nami ďalej zbierať pečiatky. Okrem toho sa tímovým zberačom môžu stať aj minuloroční členovia nášho tímu, ktorí už majú tímové tričká a budú zbierať pečiatky po každom spoločnom behu.

Podmienky a pravidlá pre tímových zberačov

  • Správne vyplniť online prihlášku, v ktorej je potrebné označiť tímovú výzvu.

  • Regulárne sa vo vlastnej réžii zaregistrovať a uhradiť štartovné na ním vybrané behy, ktoré sú súčasťou aj Zberu medailí.

  • Pred každým behom sa podľa pokynov dostaviť k spoločnému tímovému stanovišťu magazínu Radar.

  • Odbehnúť v tímovom tričku, ktoré mu zabezpečíme.

  • Po dobehnutí do cieľa sa opäť na dohodnutom mieste stretnúť s celým tímom, kde bežec získa pečiatku do svojej Zbehne.