Náš prvomájový beh miestami vyzeral ako rodinný piknik.

Hoci ranné počasie ani tentoraz nevyzeralo ideálne, teplota stúpala len pomaly a pocit chladu znásoboval vietor, bežci si asi opäť dobré počasie vymodlili a nakoniec sa ukázalo aj slniečko. Ivanská 5 a polka je krásne športové podujatie, ktoré má svoju tradíciu, je spojené s programom pre celú rodinu a to je len niekoľko z mnohých dôvodov, vďaka ktorým jeho popularita stále stúpa. Trať, ktorá vedie medzi rodinnými domami až do lesíka, je pre bežcov veľmi príjemná a svojou dĺžkou aj nenáročnosťou sa ideálne hodí k sviatočnému dňu.

Členovia nášho tímu sa začali postupne schádzať a okrem našich stálic sa k nám opäť pridali nové veselé tváre, pripravené podávať športové výkony a zbierať s nami medaily. Číslo, na ktoré sa tentoraz vyšplhal počet našich bežcov bolo 20. Okrem toho sa k nám pridali naši prví detskí bežci! Súrodenci Mateo a Lupita síce mali svoju účasť v našom tíme oficiálne naplánovanú až na nasledujúce behy, ale ako správni tímoví zberači, nás v tom nenechali a keďže boli pripravené aj ich tímové tričká, postavili sa na štart ani zberači medailí. A veru, ukázali, že určite nebudú v našom tíme len tak do počtu! Nielenže obom sa výborne darilo, Mateo dokonca zabezpečil nášmu tímu ďalšiu „bedňu“, keď sa po svojom úžasnom výkone postavil na stupienok víťazov ako najlepší v kategórii. Blahoželáme!!!

Po detských kategóriách nastal čas, aby sa na štart postavil aj zvyšok nášho tímu a spolu s ostatnými účastníkmi sme absolvovali hlavný beh. Po necelej polhodinke sa všetci postupne vrátili do cieľa, kde na nich čakala už tradičná odmena. Birell a Magnesia na doplnenie tekutín, tímové medaily a aj balíčky od Radaru a partnerov Zberu medailí plné krásnych cien. Je naozaj úžasné sledovať ako sa z členov nášho tímu stávajú ľudia, ktorí sú si čoraz bližší, vedia o sebe stále viac, majú spoločné témy a vzťahy medzi nimi sú stále priateľskejšie. Noví členovia sú zakaždým okamžite pribratí do partie, a v dobrom slova zmysle, prevalcovaní príjemnou rodinnou atmosférou, ktorá sprevádza všetky naše stretnutia. V Ivanke to ku koncu vyzeralo ako náš spoločný piknik, z ktorého sa nikomu odchádzať nechcelo. A aj sa oplatilo! Úplnou bodkou Ivanskej 5 a polky je už tradičná tombola, z ktorej si až traja naši členovia odniesli peknú výhru 


To už bol záver ďalšieho krásneho a športového dňa Zberu medailí s Radarom. Najbližšie sa chystáme na Retro run, ktorý sa koná 18.5.. Náš tím sa opäť rozšíri nielen o dospelých, ale aj ďalších detských bežcov. Veľmi sa na nich tešíme, ako aj na všetkých ostatných. Viac informácií nájdete na
www.zbermedaili.sk alebo na FB stránke Magazínu Radar.