Súťaž

Čo znamená skratka "LIME"? Odpoveď nájdete

v letnom vydaní Radaru na strane 24 alebo na www.timeforlime.sk.  

 

Odpoveď:
Meno:
Priezvisko:
Email:
Telefon:
Adresa: