Prihláška do žrebovania:

Mám záujem zúčastniť sa a stať sa členom tímu magazínu Radar na tomto behu/týchto behoch:
• ČSOB Marathon 7. – 8. 4. 2018 / www.bratislavamarathon.com /
Desiatka s Birellom 10 km Mercedes-Benz polmaratón 21,098 km ČSOB maratón 42,195 km
• Národný beh Devín – Bratislava 15. 4. 2018 / www.starz.sk /
Hlavný beh Devín – Bratislava 11,625 km
• Račianska desiatka/Račiansky polmaratón 22. 4. 2018
Račianska desiatka 10 km Račiansky polmaratón 21,098 km
• Ivanská 5 a polka 1. 5. 2018
Hlavný beh 5,5 km
• UCR 9. 6. 2018 / www.ucr.sk /
Prekážkový mestský beh
• Retro Run / www.retrorun.sk /
Beh 5 km Beh 10 km
• Legion Run 8. 9. 2018 / ­legionrun.com /
Hlavný beh 5 km + prekážky
• Telekom Night Run 8. 9. 2018 / www.bratislavamarathon.com /
Štafetový beh 2x 5 km Beh 10 km Vyplnenú prilhášku môžete odovzdať v prevádzkach Buchtárne na Hurbanovom námestí a v Auparku v Bratislave. Pri odovzdaní prihlášky získate 10% zľavu na celý nákup.
• Vrakunský beh 9. 9. 2018 / www.vrakunskybeh.sk /
Beh 5 km Beh 10 km
• Healthy run 16. 9. 2018 / www.healthyrun.sk /
Beh 10 km
• dm ženský beh 22. 9. 2018 / www.bratislavamarathon.com /
Ženský beh 4 km Ženský beh 10 km
• Mariánsky štvanec 29. 9. 2018
Beh 5 km Beh 10 km
• Retro Night Run 5. 10. 2018 / www.retrorun.sk /
Beh 5 km Beh 10 km
Vyplnením prihlášky sa dostávate do žrebovania o možnosť stať sa členom Radaráckeho tímu na Vami zvolenom behu.
Vaše osobné informácie sú potrebné pre kompletnú registráciu na Vami zvolený beh, ktorú v prípade, že Vás vyžrebujeme, vybavíme za Vás. Kontaktné informácie sú potrebné, aby sme Vás mohli včas informovať v prípade, že budete vyžrebovaný.
Všetky dôležité informácie a termíny sledujte na našom FB a na www.magazinradar.sk
Osobné a kontaktné údaje:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Národnosť
Telefón
E-mail
Meno na štartovnom čísle
Najlepší čas pre zvolenú disciplínu
Zdravotná poisťovňa
Informácia o zdravotnom stave
Veľkosť trička
Dátum narodenia
Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s pravidlami, propozíciami behu a inštrukciami organizátora behu, na ktorý sa prostredníctvom projektu Zber medailí 2018 prihlasujem.*
Som si vedomý/á toho, že patrím k regulárne zaregistrovaným bežcom daného behu, budem sledovať a dodržiavať pokyny organizátorov. Zodpovednosť za moju bezpečnosť preberá organizátor behu, nie projektu Zber medailí ani redakcia magazínu Radar.
*Informácie, pravidlá a propozície jednotlivých behov nájdete na stránkach pri jednotlivých behoch.

Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uverejnením fotografií a videí, ktoré budú priebežne vyhotovované redakciou magazínu Radar v rámci projektu Zber medailí. Možné materiály: fotky na FB, na webstránke www.magazinradar.sk, video pred dobehnutím, počas neho a po ňom, živé vysielanie pred behom.

Súhlas dotknutej osoby podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Spring Publish s.r.o., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 120657/B, so sídlom Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 935 160 (ďalej len „Spoločnosť“) so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, národnosť, zdravotná poisťovňa, informácia o zdravotnom stave, e-mail a telefón.
Účelom spracovania osobných údajov je súťaž o štarty na jednotlivých behoch spomenutých na tomto materiály, ktorá je uvádzaná pod názvom Zber medailí. Svoj súhlas udeľujem na dobu 1 roka.
Potvrdzujem, že som bol/bola riadne informovaný/informovaná o právach v zmysle § 28 a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t.j. najmä o tom, že udelenie súhlasu je dobrovoľné, že tento súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov alebo ich likvidáciu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môžem obrátiť s dotazom písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti alebo priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, Bratislava, 820 07.