Prihláška do zberu medailí 2020:

Prihlasujem svoje dieťa. Podrobnosti o podmienkach a pravidlách pre detských bežcov TU

Ak prihlasujete len seba pokračujte
Ak prihlasujete seba aj svoje dieťa, vyplňte prosím, každého registráciu zvlášť
28.3.2020 (Bratislava) - Zahájenie Zberu medailí 2020 +DETI
Súkromný beh pre všetkých účastníkov Zberu medailí, ich priateľov a rodinných príslušníkov. Prvý spoločný teambuilding, na ktorom dostanú všetci zberači svoje tímové tričká, medaily a balíčky od Radaru. Akcia je spojená s klasickými bežeckými pretekmi, ktoré budú mať svojich víťazov. Pripravené sú aj súťaže pre deti, občerstvenie a veľa zábavy! Viac o zahájení sa dočítate TU.
Zúčastním sa
4-5.4.2020 (Bratislava) - ČSOB Marathon / www.becool.sk /
Maratón Polmaratón Desiatka
Minimaratón Detské behy
19.4.2020 (Devín- Bratislava) - Národný beh Devín Bratislava / www.starz.sk /
Hlavný beh (dospelí bežci) Malý Devín (detské behy)
8.5.2020 (Knižková dolina - Bratislava Rača) - Račiansky polmaraton/Račianska desiatka / fb:raciansky.polmaraton /
Polmaratón Destiatka
16.5.2020 (Bratislava) - AXA Run&Fun štafeta www.becool.sk
Hobbie štafeta (4km) Kráľovská štafeta (9km) Detské štafety
23.5.2020 (Bratislava) - Retro Run / www.retrorun.sk /
Beh 5 km Beh 10 km detské behy
28.6.2020 (Šamorín X-Bionics Sphere) - Tvrďák / www.tvrdak.sk /
2+km 5+km Detské behy
5.9.2020 (Bratislava) - Night run / www.becool.sk /
Beh 10km
12.9.2020 (Šaľa) - Beh nočnou Šaľou / www.behnocnousalou.sk /
Beh 7,3 km
13.9.2020 (Bratislava) - Vrakunský beh / www.vrakunskybeh.sk /
Beh 10 km Beh 5 km Detské behy
26.9.2020 (Mariánka) - Mariatálsky štvanec / www.horskybeh.sk /
Beh 10km Beh 5,5km Detské behy
2.10.2020 (Bratislava) - Retro Night run / www.retrorun.sk /
Beh 10km Beh 5km

Bonusové behy Zberu medailí 2020
19.9.2020 - dm ženský beh / www.becool.sk /
Zúčastním sa
1.8.2020 - Red Bull 400 / www.redbull.com /
Zúčastním sa ako jednotlivec Mám záujem o štafetu
15. - 16.8.2020 - Od Tatier k Dunaju / www.odtatierkdunaju.sk /
Zúčastním sa
+ PREKVAPENIE
Vyplnenie registrácie je prvým krokom na ceste do nášho tímu zberačov medailí. Po jej vyplnení a odoslaní, dostaneš (do 24 hodín) na tebou uvedený mail pokyny k uhradeniu registračného poplatku vo výške 20eur (dospelý bežec alebo 10eur (detský bežec). Poplatok je nutné uhradiť do 3 pracovných dní. Hneď ako bude platba zaevidovaná, budeš informovaný, že si sa stal oficiálnym členom tímu a Zberu medailí 2020.
Všetky dôležité informácie a termíny sledujte na našom FB a na www.magazinradar.sk
Osobné a kontaktné údaje:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Národnosť
Telefón
E-mail
Najlepší čas pre zvolenú disciplínu
Zdravotná poisťovňa
Informácia o zdravotnom stave
Veľkosť trička
Meno na tímovom tričku
Dátum narodenia
Poznámka
Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s pravidlami a propozíciami bežeckého projektu Zber medailí s Radarom 2020. Pravidlá nájdeš TU.
Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s pravidlami a propozíciami behov a inštrukciami organizátorov behov, na ktoré sa prostredníctvom projektu Zber medailí s Radarom 2020 prihlasujem. Som si vedomý/á toho, že patrím k regulárne zaregistrovaným bežcom daného behu, budem sledovať a dodržiavať pokyny organizátorov. Zodpovednosť za moju bezpečnosť preberá organizátor behu, nie projektu Zber medailí ani redakcia magazínu Radar.
*Informácie, pravidlá a propozície jednotlivých behov nájdete na stránkach pri jednotlivých behoch.

Odoslaním tejto prihlášky súhlasím s uverejnením fotografií a videí, ktoré budú priebežne vyhotovované redakciou magazínu Radar v rámci projektu Zber medailí. Možné materiály: fotky na FB, na webstránke www.magazinradar.sk, video pred dobehnutím, počas neho a po ňom, živé vysielanie pred behom.

Súhlas dotknutej osoby podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Spring Publish s.r.o., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 120657/B, so sídlom Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 935 160 (ďalej len „Spoločnosť“) so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, národnosť, zdravotná poisťovňa, informácia o zdravotnom stave, e-mail a telefón.
Účelom spracovania osobných údajov je súťaž o štarty na jednotlivých behoch spomenutých na tomto materiály, ktorá je uvádzaná pod názvom Zber medailí. Svoj súhlas udeľujem na dobu 1 roka.
Potvrdzujem, že som bol/bola riadne informovaný/informovaná o právach v zmysle § 28 a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t.j. najmä o tom, že udelenie súhlasu je dobrovoľné, že tento súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov alebo ich likvidáciu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môžem obrátiť s dotazom písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti alebo priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, Bratislava, 820 07.