Prihláška do žrebovania:

* Mám záujem stať sa členom tímu ako "vyžrebovaný bežec" na tomto behu/ týchto behoch:
* Mám záujem stať sa "tímovým zberačom". Informácie o tímových zberačoch sa odčítate TU

Prihlasujem svoje dieťa/seba a svoje dieťa. Podrobnosti o prihlásení dieťaťa TU

* Vyber jednu z možností!
31.3.2019 - Otvorenie bežeckej sezóny 2019 / www.behsity.sk /
beh 10 km beh 5 km Nordic walking 5km
6.-7.4.2019 - ČSOB Bratislava Marathon 2019 / www.bratislavamarathon.com /
beh 10 km polmaratón detské behy
14.4.2019 - Národný beh Devín - Bratislava / www.starz.sk /
národný beh
27.4.2019 - Račianska desiatka/Račiansky polmaratón / fb:raciansky.polmaraton /
beh 10 km beh 21,0975 km
1.5.2019 - Ivanská 5 a polka
beh 5,5 km
18.5.2019 - Retro Run / www.retrorun.sk /
Beh 5 km Beh 10 km detské behy
9.6.2019 - UCR / www.ucr.sk /
Prekážkový mestský beh
16.6.2019 - Moon Run / www.behsity.sk /
beh 6 km beh 14 km
31.8.2019 - Beh nočnou Šaľou / www.behnocnousalou.sk /
beh 7,3 km
7.9.2019 - Telekom Night Run / www.bratislavamarathon.com /
beh 10 km
8.9.2019 - Vrakunský beh / www.vrakunskybeh.sk /
beh 5 km beh 10 km detské behy nordic walking
14.9.2019 - dm ženský beh / www.bratislavamarathon.com /
beh 4 km beh 10 km
28.9.2019 - Mariatálsky štvanec / www.horskybeh.sk /
beh 5,5 km beh 10 km
4.10.2019 - Retro Night Run / www.retrorun.sk /
beh 5 km beh 10 km
12.10.2019 - Bratislavský Cross / www.starz.sk /
beh 6.5 km
19.10.2019 - Vajnorský mini maratón / www.vajnory.sk /
beh 5 km beh 10 km
Vyplnením prihlášky sa dostávate do žrebovania o možnosť stať sa členom Radaráckeho tímu na vami zvolenom behu alebo sa automaticky stávate súčasťou tímovej výzvy. (Počet tímových zberačov je limitovaný, pre potvrdenie vás budeme kontaktovať telefonicky do 24 hodín.)
Všetky dôležité informácie a termíny sledujte na našom FB a na www.magazinradar.sk
Osobné a kontaktné údaje:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Národnosť
Telefón
E-mail
Meno na tímovom tričku
Najlepší čas pre zvolenú disciplínu
Zdravotná poisťovňa
Informácia o zdravotnom stave
Veľkosť trička
Meno na tímovom tričku
Dátum narodenia
Zberu medailí som sa zúčastnil už minulý rok, mám tímové tričko
Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s pravidlami, propozíciami behu a inštrukciami organizátora behu, na ktorý sa prostredníctvom projektu Zber medailí 2019 prihlasujem.*
Som si vedomý/á toho, že patrím k regulárne zaregistrovaným bežcom daného behu, budem sledovať a dodržiavať pokyny organizátorov. Zodpovednosť za moju bezpečnosť preberá organizátor behu, nie projektu Zber medailí ani redakcia magazínu Radar.
*Informácie, pravidlá a propozície jednotlivých behov nájdete na stránkach pri jednotlivých behoch.

Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uverejnením fotografií a videí, ktoré budú priebežne vyhotovované redakciou magazínu Radar v rámci projektu Zber medailí. Možné materiály: fotky na FB, na webstránke www.magazinradar.sk, video pred dobehnutím, počas neho a po ňom, živé vysielanie pred behom.

Súhlas dotknutej osoby podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Spring Publish s.r.o., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 120657/B, so sídlom Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 935 160 (ďalej len „Spoločnosť“) so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, národnosť, zdravotná poisťovňa, informácia o zdravotnom stave, e-mail a telefón.
Účelom spracovania osobných údajov je súťaž o štarty na jednotlivých behoch spomenutých na tomto materiály, ktorá je uvádzaná pod názvom Zber medailí. Svoj súhlas udeľujem na dobu 1 roka.
Potvrdzujem, že som bol/bola riadne informovaný/informovaná o právach v zmysle § 28 a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t.j. najmä o tom, že udelenie súhlasu je dobrovoľné, že tento súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov alebo ich likvidáciu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môžem obrátiť s dotazom písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti alebo priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, Bratislava, 820 07.